Bizon Z056 v 1.0

Bizon-Z-056-v-1.0

– Fix log errors
– Add mirrors
– Add/change lights
– Add arm mod
– Cleaning in moddesc, xml, i3d and folders
– Change beacon light
– Change revers speed

Authors: Marcello1942, BumblebeeTransformers, Adikos125

DOWNLOAD 37 MB


2 Responses to Bizon Z056 v 1.0

  1. Przemek says:

    Pobrałem kilka bizonów, tego też i jak z każdym mam problem.
    Wchodzę do sklepu, robię kup i gra się zacina wywala do pulpitu i informacja : Program giants software przestał działać.
    A z niektórymi modami mam problem, że nie ma miejsca na placu, że mam coś sprzedać choć plac pusty jest.

  2. marcin ls says:

    bardzo fajna gra i niekture mody

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.